THÔNG TIN WEBSITE

Website Chi đoàn Cao đẳng Tiểu học 7 là đơn vị truyền thông trực thuộc Chi đoàn cao đẳng Tiểu học 7, Trường cao đẳng Sư phạm Bình Dương.

Website Chi đoàn Cao đẳng Tiểu học 7 chuyên cung cấp các thông tin, hoạt động của Chi đoàn CĐTH7, Trường CĐSP Bình Dương và một số thông tin thời sự nổi bật, thông tin đoàn - hội - đội.

 

Admin: Nguyễn Minh Tâm

Điện thoại: +84.95.838.8880

Yahoo! ID: ngtamdinhphuoc

Skype: minhtam2308

 This site was created with Jimdo!

Anyone can make their own website with Jimdo -- easily and for free! Choose templates, click to customize, add content in just seconds. It's that simple!
Sign up for your own free website at www.jimdo.com and get started right away.