Phương Pháp Dạy Học Thể Dục và Trò Chơi Vận Động Cho Học Sinh Tiểu Học Phần 2 -
Nguồn: Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học
Mã số: 2007:1621
Công bố: 29-12-2007 | Tải tài liệu về »

 

Phương Pháp Dạy Học Thể Dục và Trò Chơi Vận Động Cho Học Sinh Tiểu Học Phần 1 -
Nguồn: Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học
Mã số: 2007:1620
Công bố: 29-12-2007 | Tải tài liệu về »

 

Nhập Môn Lí Thuyết Xác Suất và Thống Kê Toán Phần 4

TRẦN DIÊN HIỂN (Chủ biên) – VŨ VIẾT YÊN
Nguồn: Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học
Mã số: 2007:1619
Công bố: 29-12-2007 | Tải tài liệu về »

 

Nhập Môn Lí Thuyết Xác Suất và Thống Kê Toán Phần 3

TRẦN DIÊN HIỂN (Chủ biên) – VŨ VIẾT YÊN
Nguồn: Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học
Mã số: 2007:1618
Công bố: 29-12-2007 | Tải tài liệu về »

 

Nhập Môn Lí Thuyết Xác Suất và Thống Kê Toán Phần 2

TRẦN DIÊN HIỂN (Chủ biên) – VŨ VIẾT YÊN
Nguồn: Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học
Mã số: 2007:1617
Công bố: 29-12-2007 | Tải tài liệu về »

 

Nhập Môn Lí Thuyết Xác Suất và Thống Kê Toán Phần 1

TRẦN DIÊN HIỂN (Chủ biên) – VŨ VIẾT YÊN
Nguồn: Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học
Mã số: 2007:1616
Công bố: 29-12-2007 | Tải tài liệu về »

 

Đạo Đức và Phương Pháp Giáo Dục Đạo Đức Phần 3 -
Nguồn: Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học
Mã số: 2007:1608
Công bố: 28-12-2007 | Tải tài liệu về »

 

Đạo Đức và Phương Pháp Giáo Dục Đạo Đức Phần 2 -
Nguồn: Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học
Mã số: 2007:1607
Công bố: 28-12-2007 | Tải tài liệu về »

 

Đạo Đức và Phương Pháp Giáo Dục Đạo Đức Phần 1 -
Nguồn: Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học
Mã số: 2007:1606
Công bố: 28-12-2007 | Tải tài liệu về »

 

Dạy Học Lớp Ghép -
Nguồn: Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học
Mã số: 2007:1595
Công bố: 07-12-2007 | Tải tài liệu về »

 

Văn Học

Cao Đức Tiến (Chủ biên). Dương Thị Hương
Nguồn: Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học
Mã số: 2007:1593     
Công bố: 05-12-2007 | Tải tài liệu về »

 

Phương Tiện Kĩ Thuật Dạy Học và Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Dạy Học Ở Tiểu Học Phần 4(tập 1) - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Nguồn: Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học
Mã số: 2007:1592    
Công bố: 05-12-2007 | Tải tài liệu về »

 

Phương Tiện Kĩ Thuật Dạy Học và Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Dạy Học Ở Tiểu Học Phần 3(tập 1) - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Nguồn: Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học
Mã số: 2007:1591    
Công bố: 05-12-2007 | Tải tài liệu về »

 

Phương Tiện Kĩ Thuật Dạy Học và Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Dạy Học Ở Tiểu Học Phần 2(tập 1) - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Nguồn: Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học
Mã số: 2007:1590    
Công bố: 05-12-2007 | Tải tài liệu về »

 

Phương Tiện Kĩ Thuật Dạy Học và Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Dạy Học Ở Tiểu Học Phần 1(tập 1) - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Nguồn: Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học
Mã số: 2007:1589    

Công bố: 05-12-2007 | Tải tài liệu về »

<<< Quay lại   1   2   3   4   5   6   7   Tiếp theo >>>

Bạn đang xem 1 trang trong tổng số 7 trang

 

 

 

Để đọc được một số tập tin ở dạng thức pdf máy bạn phải cài chương trình Acrobat Reader hoặc Foxit Reader. Nếu chưa có, mời bạn click vào liên kết để tải phần mềm:

Nguồn tài liệu : Sách dự án phát triển Giáo viên Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành.

Chỉnh biên tài liệu theo chuẩn tài liệu điện tử và đưa lên website vào ngày 01/01/2008 bởi Chi đoàn Tiểu học 7. Tài liệu này cung cấp miễn phí không bị giới hạn về bất cứ điều kiện gì. Ngoài ra các bạn có thể mua đĩa CD bao gồm tất cả các tài liệu này .

Liên hệ: 095.838.8880 hoặc qua Email: chamsockhachhang_online@yahoo.com