THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

Thư viện điện tử của website chi đoàn Cao đẳng Tiểu học 7 là nơi cung cấp các tài liệu về chuyên ngành Tiểu học.
Những lĩnh vực chúng tôi cung cấp là:
          - Giáo trình điện tử (E-book): tập trung vào sách dự án phát triển Giáo viên Tiểu học của Bộ Giáo dục và đào tạo.
          - Giáo án điện tử: Chúng tôi tập trung các giáo án điện tử được thu thập ở nhiều nơi trên mạng đưa về một kho duy nhất. Bạn sẽ thao tác rất dễ dàng nếu muốn tải tài liệu về.
          - Phần mềm giáo dục: Những phần mềm cần thiết để giáo viên có thể sử dụng chúng trong quá trình soạn bài giảng.

 

Lưu ý: Vì những tài liệu này chúng tôi thu thập ở nhiều nơi trên mạng. Với mục đích chia sẻ cho các bạn thuộc ngành giáo dục Tiểu học, chúng tôi luôn tôn trọng bản quyền, tác quyền, vì vậy chúng tôi yêu cầu các bạn khi tải về tham khảo cũng vui lòng nêu rõ nguồn khi trích dẫn

BBT.