TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN DO VTC CUNG CẤP

Bạn dùng thanh cuộn kéo qua phải để chọn kênh muốn xem. 

Danh sách kênh truyền hình: VTC1, VTC2, VTC8, VTC9, VTC10, Hà Nội 1, HTV7, HTV9, VTV1, VTV2, VTV3, VTV4.

Danh sách kênh truyền thanh: VOV1, VOV2, VOV3, VOV5